12.1.2015 - srub na svém místě

Následující snímky dokumentují výstavbu srubu na místě, kde bude po dlouhá léta sloužit svému majiteli. Začínám snímkem ve stadiu rozpracovanosti krovu, s dokončenou spodní částí. Srub má stěny samozřejmě rovné, za ty kácející se svislice může objektiv přístroje, kterým byl snímek pořízen... 12.1.2015 - srub na svém místě

 

Na dalším snímku je vidět rozpracovaný krov a můžete si všimnout i částečného provedení ochrany krovu, který bude v další fázi zakryt výstavbou podkroví. 

12.1.2015 - srub na svém místě

 

A zde je krov hotový a je možné vidět počínající konstrukci na čelním štítě.

12.1.2015 - srub na svém místě