Klempířské práce

Klempířské prvky jsou nezbytnou součástí

Pokud je na vašem domě dokončována nová či rekonstruovaná střecha, je nezbytné ji osadit i novými klempířskými prvky a zařízením pro ochranu před úderem blesku - tedy bleskosvody. Vzhledem k tomu, že nabízím komplexní řešení pro výstavbu střech (samozřejmě i celých domů - srubových), dodávám i potřebné klempířské prvky a zajišťuji ve stejné operaci i osazení domu bleskosvody na základě vypracovaného projektu. V několika bodech dále popisuji  nabídku pro tuto část stavby: 

 

  • zpracuji návrh klempířských prvků
  • navrhnu nejvhodnější materiál pro jejich výrobu
  • provedu kompletní osazení střechy klempířskými prvky
  • zajistím projekt na osazení střechy domu bleskosvody
  • zajistím jejich montáž a revizi