28.10.2014 - jak roste srub

Následující snímky vás provedou stavbou srubu resp. popisuji zde některé prvky stavby, které činí srubový dům unikátním. Pojďte se tedy podívat. Hned první uvozující fotografie zachycuje přípravu spoje. Připravovaný kmen musí být přesně zakreslen podle již usazeného kmene ve srubu, pak pečlivě vyřezán a začištěn. 28.10.2014 - jak roste srub

 

28.10.2014 - jak roste srub

Zde se provádí začištění vyřezané části srubu před jejím usazením do konstrukce. Této fázi je potřeba věnovat náležitou pečlivost. 

28.10.2014 - jak roste srub

Zmíněná pečlivost se vyplácí, jak ostatně dokumentuje tato a následující fotografie. 

28.10.2014 - jak roste srub

Zde pohled na svázání kmenu u dveří do budoucího domu.

28.10.2014 - jak roste srub

A detail spojů. 

28.10.2014 - jak roste srub

Jednotlivé kmeny je potřeba vybírat pozorně, aby na sebe co nejlépe dosedly a současně aby dům byl hezký na pohled.