Cenová nabídka - srub


Pokud Vás moje prezentace na tomto webu zaujala, nabízím Vám bezplatně zpracování nezávazné cenové nabídky dle parametrů, které jsou níže pojmenovány a měly by posloužit k orientaci a sdělení co nejbližších údajů o Vámi zamýšlené srubové stavbě. Cena závisí především na rozsahu stavby, počtu vnitřních srubových příček, druhu a tvaru střešní konstrukce. Nabídku zpracuji dle Vámi doručených podkladů, kalkulaci na srub lze udělat i podle amatérsky vytvořených náčrtů. Pro další podrobnosti otevřete článek.

 

Příklad orientační ceny hrubé stavby srubu s obytným podkrovím:

 

Příklad orientační ceny hrubé stavby srubu dle níže uvedených podmínek Výpočet pro srub o velikosti 10 x 8 m (měřeno na střed stěn)
Průměrná cena se pohybuje mezi 9 500,- – 11 000,- Kč + 15% DPH/ 1 m2 zastavěné plochy 80 m2 x 10 000,- Kč  = 800 000,- Kč + 15 % DPH

 

Náklady na dopravu materiálu na místo montáže, jeřábnické práce a ubytování se kalkulují individuálně dle vzdálenosti a místních podmínek.

 

Výstavba srubu vždy probíhá ve dvou fázích dle projektové dokumentace v následující struktuře:

 

1.fáze – příprava, výroba a montáž ve výrobním závodě zhotovitele :

 • dodávka veškerých potřebných materiálů (kulatiny, hraněného řeziva, izolací atd.) a spojovacích prostředků (ocelové svorníky, hmoždíky, vruty, hřebíky atd.) pro realizaci hrubé stavby
 • příprava, ruční odkornění a základní opracování smrkové kulatiny o středovém průměru cca 350 mm
 • ošetření smrkové kulatiny proti biologickým dřevokazným škůdcům (hmyz, houby, plísně)
 • výroba a osazení patní klády
 • výroba a montáž obvodových nosných srubových stěn a sloupů, vč. vyřezání uvolňovacích zářezů jednotlivých prvků (klád) umožňující skryté vedení hlavní výsušné trhliny mezi kládami
 • výroba a montáž centrálních nosných prvků stropní konstrukce
 • výroba a montáž stropního roštu
 • hrubé vyřezání otvorů pro okna a dveře, vč. vyřezání vodící drážky pro usazení dřevěného pera jako prvku pro osazení výplní otvorů
 • zhotovení vnitřních prostupů a drážek ve srubových stěnách pro vedení instalačních sítí (elektroinstalaci, slaboproudé instalace – telefon …
 • rozložení stavby, provedení očíslování jednotlivých dílů
 • zhotovení vnitřních průstupů pro elektroinstalaci
 • naložení stavby na kamion a přeprava na stavební pozemek stavebníka

2. fáze – na pozemku stavebníka :

 • položení izolačních pásů mezi základovou desku a patní kládu
 • montáž srubových konstrukcí obvodových a nosných stěn
 • vložení tepelné izolace do vodorovných drážek srubových stěn (min.izolace Isover+ Illbruck Illmod)
 • průběžné ošetření smrkové kulatiny proti biologickým dřevokazným škůdcům (hmyz, houby, plísně)
 • montáž stropní konstrukce
 • výroba a montáž konstrukce krovu
 • montáž kompletní vazby střechy
 • vyřezání otvorů pro okna a dveře bez výřezů pro okenní obložku, včetně vyřezání drážky pro uložení vodících per
 • montáž nosných per pro uchycení oken a dveří
 • výřez drážek pro fixaci vnitřních příček
 • průběžná montáž plastových průchodek pro montáž elektroinstalace
 • vyfrézování otvorů pro osazení zásuvek a vypínačů
 • povrchová úprava viditelných částí krovu hoblováním
 • zahlazení a začištění srubové stavby
 • přesuny hmot pro celou hrubou stavbu srubové konstrukce, vč. konstrukce krovu
 • stavební dozor při montáži srubové stavby
 • jeřábnické práce po dobu výstavby na pozemku stavebníka
 • závěrečný úklid staveniště

 

Výstavba hrubé stavby srubového domu neobsahuje následující dodávky a práce :

 • projektovou dokumentaci
 • zemní práce spojené se založením objektu (sejmutí ornice, výkopy, hrubé terénní úpravy, násypy, hutnění základové spáry, atd.)
 • zhotovení založení stavby (základových pasů, desky patek atd.), plošné hydroizolace a protiradonové izolace
 • napojení celé stavby na inženýrské sítě
 • komínové (krbové) těleso
 • dodávku a montáž výplní otvorů (oken a dveří) ve srubových stěnách
 • vnitřní interiérové dělící příčky v přízemí i podkroví
 • klempířské prvky pro osazení výplní otvorů
 • dodávku a montáž systému pro vytápění objektu
 • dodávku a montáž instalace (rozvod vody a kanalizace)
 • elektroinstalace (kalkulováno pouze zhotovení prostupů a drážek ve srubových stěnách)
 • opláštění a izolace štítových stěn (kalkulována pouze nosná konstrukce – výdřeva štítů)
 • nosný rošt podlahy v patře vč.izolace
 • nášlapné vrstvy podlah spolu s izolací a roznášecí vrstvou
 • zaizolování a následné zaklopení šikmin v podkroví
 • zařizovací předměty
 • položení difúzní folie v ploše střechy
 • zalaťování celé střechy – kontralatě a latě
 • kompletní střešní plášť – tašky, klempířské prvky střechy, bleskosvodné jímací zařízení 
 • obroušení a následné nátěry (exteriérové i interiérové) srubových konstrukcí
 • finální terénní úpravy okolí stavby
 • oplocení pozemku
 • příjezdové komunikace
 • venkovní terasu včetně materiálu a zaklopení
 • srubové zábradlí
 • zaklopení balkonu včetně materiálu

Pokud jste ve výčtu informací došli až jsem, svědčí to o vašem zájmu o mojí nabídku. Pokud skutečně chcete vědět, kolik by stála realizace vašeho projektu, kontaktujte mne.