Jak my s Vámi a jak my k Vám?

 

Otázka přístupu k zákazníkovi je dneska stěžejní a domnívám se, že je jedním ze základních faktorů při volbě dodavetele u zakázky. Protože podnikám v oblasti, kdy zákazník činí zásadní rozhodnutí, snažím se jednat co nejtransparentněji, veškeré kroky před vlastní výstavbou i během ní co nejpřesněji vysvětluji s návaznými kroky a důsledky.  Všechny části stavby spolu souvisí a proto upozorňuji na některé důsledky stavebníkových rozhodnutí, byť vím, že se někdy pustím "na tenký led" a do možného sporu. V drtivé většině případů je zákazník po vyjasnění rád a můj pevný postoj kvituje s povděkem.

Před problémy neutíkám a řeším je. Tato věta vypadá jako klišé, ale není tomu tak. Pokud vyvstane problém, je nejlepší okamžitě srozumět zainteresované strany a hledat řešení. To je přístup, který se mi vždy vyplatil a vyplácí se i nadále.

Nepotkáte mne s kravatou u krku s připravenou řečí z příruček napovídajících jak se má podnikat. Zato však argumentuji věcně, k problému a s pochopením k Vašim zásadním rozhodnutím.  

 

Jak my s Vámi a jak my k Vám?