Jak je to s financováním srubových domů

 

Ti šťastnější stavebníci mají finanční prostředky na stavbu svého vysněného bydlení připraveny a mohou začít. Ti ostatní musí řešit financování svého budoucího domu prostřednictvím finančních produktů  bank a spořitelen. 

Jak avizují ostatní výrobci a ostatně i někteří čerství majitelé nových srubů, neměly ohledně stavby srubu resp. jejího financování situaci jednoduchou. Klasický postup, kdy bance ručíte rozestavěnou nemovitostí na svém pozemku je do jisté míry komplikován tím, že Váš dům, přestože budete stát již v budoucím obýváku, ale na stavebním dvoře dodavatele, je pro banku věcí movitou, lapidárně řečeno vlastně shlukem různě ořezaných klád... a to se bankovním úředníkům nechce vnímat jako základ budoucí nemovitosti.... 

Zcela určitě bych Vám v této chvíli měl nabídnout obšírnou spolupráci, vyhledání nejlevnějšího finančního produktu pro financování Vašeho domu. Naše filozofie je jiná. Nechceme se Vám podbízet v této zásadní volbě, každý stavebník musí (domnívám se, že by měl) strpět jednání s několika bankovními domy, nechat si zpracovat několik variant financování a v klidu se rozhodnout pro ten či onen úvěrový produkt.

Domnívám se, že to není od nás zbabělost, ale naopak slušnost a ponechání prostoru před jedním ze zásadních životních rozhodnutí. Jsem si vědom objemu finančních prostředků, které budete do budoucna splácet za své vysněné bydlení a k těmto Vašim krokům přistupuji s nejvyšší vážností. 

Nezříkám se sdělení zkušeností z jiných staveb, přeci jen určitý obrázek si během předchozích jednání se zákazníky o různých nabídkách bank udělám, zcela určitě však nebudu konkrétní, ale poradím či nasměruji v případě Vašeho zájmu.