Co je to studie a k čemu je dobrá

 

Laicky řečeno se jedná o zjednodušenný projekt. V podstatě obsahuje vnější vzhled budoucího domu, jeho vnitřní rozvržení a je možná i kompozice do krajiny, kde má budoucí stavebník připraven pozemek. 

V tuto chvíli musím říci, že preferuji zadání studie a následně projektu u mnou využívaných architektů, kteří již mají dostatečné zkušenosti se srubovými domy a jsou tak schopni během zpracovávání konstrukčních uzlů domu respektovat specifika použitého materiálu - v tomto případě kmenů o přibližně stejném průměru.

Mnoho lidí si z náčrtu jen velice těžko představí konečnou podobu domu. Z těchto důvodů je součástí nabídky i tzv. vizualizace. Jedná se v podstatě o trojrozměrné předvedení domu na monitoru počítače. Budoucím domem je možné procházet a daleko lépe pak formulovat své další požadavky před zadáním projektu. 

Tuto mojí snahu se snažím motivovat tím, že v případě zadání studie s následným zpracováním projektové dokumentace využívaným architektem, je cena studie nulová a hradíte až projektovou dokumentaci.

.

Co je to studie a k čemu je dobrá