Jak probíhá stavba a co obsahuje dodávka stavby

Výroba srubového domu je rozsáhlou zakázkou a veškeré podorbnosti je potřeba řádně dojednat a smluvně potvrdit. Nelze uvést co je standardem a co není. Všechny požadavky se sjednávají individuálně, záleží tak na přání každého stavebníka, jak se rozhodne. Co platí vždy je to, že hrubá stavba domu podle schváleného projektu se připravuje v provozovně mé firmy. Je to proto, že dům se zpracovává po jednom kmeni, vše se musí důkladně připravovat a zkoušet. Po sesazení hrubé stavby, její důkladné kontrole se vše náležitě očísluje a můžu sjednat se stavebníkem práci na připraveném pozemku a začít dům stavět na jeho pozemku. 

Aby náš výklad o obsahu dodávky dostal aspoň nějaký rámec, pokusím se naše kroky při výstavbě rozdělit na dvě části a to na fáze prováděné v mé provozovně a na fáze prováděné  již na staveništi. 

 

Jak probíhá stavba a co obsahuje dodávka stavby

Začínáme stavět v provozovně, takže pěkně popořádku:

 • Podle rozsahu vybraného srubu vybírám vhodnou kulatinu, nejlépe z lokality blízké umístění srubu, popřípadě z  jiného vhodného místa, kdy prioritou je možnost získání souboru kmenů v jedné lokalitě
 • dodané kmeny se odkorní včetně vrstvy lýka, až na čisté pevné dřevo,
 • poté se provede důkladná kontrola připravených kmenů,
 • následuje stavba nosné konstrukce srubu, jak ji vidíte na snímku vlevo, kdy nabízím stavebníkovi neustálou kontrolu průběhu této hrubé stavby
 • pokračuji konstrukcí stropu a stavbou krovu,
 • poté se celá konstrukce postupně rozebírá a pečlivě čísluje, 
 • po sjednání okamžiku výstavby na pozemku stavebníka se sjednává přeprava, následuje nakládka a přeprava na místo výstavby srubu.

 

Samozřejmě, že během této přípravy se v nosné konstrukci udělají a začistí otvoty na dveře, okna a provedou se prostupy pro protažení instalací.

 

   Jak probíhá stavba a co obsahuje dodávka stavby

 

Jsme na místě a začínáme:

 • Provedu kontrolní měření připraveného základu,
 • následuje stavba nosné konstrukce srubu,
 • pokračuje stropní konstrukce a konstrukce krovu,
 • navazuje konstrukce štítů a jejich opláštění,
 • instalace střešních oken, světlíků
 • vložení tepelné izolace dle konkrétní konstrukce,
 • zabroušení všech ploch a vyčištění celé stavby,
 • celoplošná impregnace konstrukce srubu,
 • provedení broušení celého srubu a nanesení dvou venkovních nátěrů zvoleným materiálem a odstínem,
 • osazení oken a dveří do pláště srubu.