Jak je potřeba být připravený pro výstavbu srubu

V tomto článku chci pokud možno stručně o dvou oblastech přípravy na stavbu domu. Některé odrážky Vám možná budou připadat maličko zbytečné, skoro úsměvné. Ale do uvedeného výčtu prostě patří. Pojďme tedy na to. První část bude obsahovat především administrativní problematiku a druhá část se bude věnovat stavební připravenosti na pozemku.

 

I. Dokladová část

  1. stanovisko stavebního úřadu k možnosti na zvoleném pozemku provést výstavbu,
  2. soubor podkladů pro přípravu pojektové dokumentace řešíme samostatně v tomto odkazu,
  3. pokud máte v ruce projekt, je potřeba se obrátit na stavební úřad pro vydání stavebního povolení k čemuž budete potřebovat následující soubor podkladů:
  • výpis z katastru nemovitostí
  • snímek pozemku z katastrální mapy
  • vyjádření hasičského záchranného sboru
  • vyjádření vlastníků rozvodných sítí (elektrická energie, voda, odpady)
  • vyjádření vlastníků sousedních pozemků

 

  • zde můžou nastat dvě situace - všechna vyjádření jsou kladná a vy můžete požádat místně příslušný stavební úřad o vydání stavebního povolení - některé vyjádření vyžaduje úpravu, tu je potřebu zapracovat do dokumentace, získat kladné vyjádření a pak požádat o vydání stavebního povolení
  • po nabytí právní moci doručeného rozhodnutí je možné začít stavět.

 

Soubor potřebných tiskopisů naleznete na serveru Ministerstva pro místní rozvoj v tomto odkazu

Rozsah informací na našem webu nemůže konkurovat specializovaným stránkám, věnujícím se územnímu a stavebnímu řízení - zkuste se podívat sem

 

II. Stavební připravenost na pozemku 

 

Pokud máte projekt, stavební povolení a vyřešené financování, je pro budoucí postavení srubu na vašem pozemku mít potřeba vybudovanou základovou desku, popřípadě základy s podsklepením, k čemuž se přistupuje třeba na svahovitém pozemku. Projekt zcela určitě počítá s umístěním veškerých instalací, jako je rozvod elektroinstalace, voda, odpady atd. Jejich umístění je zásadní a je potřeba mít jasno, poněvadž při přípravě srubu jsou jednotlivé kmeny navrtávány právě pro založení kabelových prostupů, vodoinstalačního vedení, odpadů a jejich napojení na vyústění v základové desce.

Je potřeba vědět, že jakákoliv budoucí úprava je esteticky náročná a kazí dojem z interiéru stavby. Je proto třeba vše důkladně rozmyslet a diskutovat, aby jste po potavení srubu nezjistili, že jste chtěli někde další světlo a nemáte k němu přívod zapracovaný do konstrukce.  

Pokud máte tedy základ připravený a odsouhlasené s námi prostupy do konstrukce srubu, můžeme začít... a o tom zas v další sekci tohoto webu.