Co se děje s vybranou surovinou a jak řešíme celou stavbu?

V tomto článku Vám nabízím informace o zpracování Vašeho budoucího srubu, jak jsou řešeny jednotlivé detaily a v jakém standardu pracuji. Mnoho z uvedených snímků Vám odpoví na otázky, které se derou na mysl v souvislosti s výstavbou srubu. Pokud některé dotazy prostřednictvím našich textů nezodpovím, neváhejte mne kontaktovat a já se Vám co nejdříve ozvu k vysvětlení. 

 

Vybraná kulatina se před jejím komponováním do konstrukce srubu musí náležitě připravit. V první řadě se provede odkornění a kmeny, které vykazují jakékoliv vady ve dřevě se bez milosti vyřazují, popřípadě upravují na kratší délky, využitelné v jiných částech srubu. Jednotlivé kmeny se třídí podle průměru a hledají se co nejbližší shody, aby při dalším zpracovávání a usazování co nejlépe "seděly" na sobě. 

Každý kmen budoucího srubu se opracovává s nejvyšší pečlivostí a několikrát se zkouší před jeho definitivním umístěním do stavby srubu. V průběhu stavby se musí kmeny v místech budoucích instalací vrtat, aby bylo možné provléknout ochranná vedení pro elektroinstalaci. Jak taková fáze přípravy vypadá, dokumentuji následujícím snímkem. 

Skladba kmenů na stavbě srubu a zapracování elektroinstalace

Na snímku je zřejmá skladba jednotlivých kmenů, zajištění vodorovné roviny k každém patře montáže a současně máte možnost vidět umístění vedení pro založení elektroinstalace.

 

 Detail přípravy elektroinstalace

Na detailnějším snímku je zřejmý způsob protažení přípravy na elektro rozvody - po dokompletování  jsou na vybroušených plochách umístěny odpovídají přístroje - vypínače a zásuvky.

 

Jako důkaz řemeslné zručnosti předkládám snímek jednoho z detailů na námi prováděné stavbě srubu. Jedná se o pohled do vnitřního rohu  stavby - všimněte si prosím dokonalé vazby jednotlivých kmenů.

Co se děje s vybranou surovinou?

Dalším detailem, který Vás bude zajímat, je zapracování oken do srubové stěny. Okna na snímku vybraná zákazníkem jsou ve stadiu ještě nedokončeném, což je zřejmé na horní hraně oken. Všimněte si prosím napojení rámů oken na srubovou vazbu a současně opracování trámu nad okny.

Co se děje s vybranou surovinou?

Je potřeba se také zmínit o přechodu do podkroví, které navazuje na spodní srubovou stavbu - pokud tedy má srub dle projektu řešeno podkroví... V tomto případě je tedy pokračováno standardní konstrukcí krovu s umístěním oken ve štítě a v ploše střechy je možné využít střešní okna popř. se výhled ze střechy řeší i vikýřem. Záleží opět na projektu a vkusu zákazníka. 

Co se děje s vybranou surovinou?

Na tomto snímku máte možnost sledovat konstrukci krovu, vnitřní konstrukce štítu, zapracování střešních oken a maličko i přechod schodiště do podlahy podkrovních prostor domu. Přesahující části fólie nejsou způsobeny leností řemeslníka, ale budou ukončeny navázáním na další technologii izolace podkroví. 

Co se děje s vybranou surovinou?

Abych navázal na předchozí snímek, nabízím pohled na stejné místo jako na předchozím snímku, ovšem zvenku a to již po dokončení celé stavby. Všimněte si, že opláštění štítu je provedeno z neosámovaných prken, což podtrhuje přírodní charakter stavby. Pro zorientování jen doplňujeme, že pravé okno ve štítu je to, které je zachyceno na předchozím snímku.

Co se děje s vybranou surovinou?

Pokud jsem v předchozích větách hovořil o dvojím řešení výhledu ze střešních místností, můžete je vidět na tomto snímku. Vlevo jsou střešní okna (VELUX) a vpravo je zapracován do konstrukce střechy vikýř. Jeho opláštění opět musí korespondovat s nejbližším okolím. Protože je použita geometricky pravidelná střešní krytina, není možné provést opláštění v surovém rozměru prken, ale je potřeba je přizpůsobit celku. Proto je využito řešení viditelné na snímku. 

 

Co se děje s vybranou surovinou?

Jiný způsob řešení vikýře si vybral tento stavebník. Variant je mnoho a záleží na zpracování projektu a současně citu stavebníků, které řešení z navrhovaných možností přijmou. A ten dům není nakřivo smiley, to je potvora fotoaparát takhle zazlobil...

 

Co se děje s vybranou surovinou?

A tady je další řešení štítu, tentokrát se zapuštěnou terasou. Za zmínku stojí (mimo jiné samozřejmě) opět důsledný výběr opláštění jednotlivých částí - štítový trojůhelník pokrývají opět nesámovaná prkna korespondující se středovým sloupem a opláštění vnitřku terasy je z pravidelných palubek doplňujících přiznanou konstrukci krovu. 

Co se děje s vybranou surovinou?

A k předchozímu snímku musíme doplnit i detail, který nebyl vidět - podlaha terasy. Pravidelné řešení se spárami je řešeno záměrně takto, aby docházelo k odtoku dešťové vody a konstrukce podlahy se prosušovala působením proudění vzduchu. 

V prezentaci konstrukce stavěných srubů bych se měl zase vrátit do interiéru. Na několika dalších fotografiích se budu věnovat detailům vnitřní konstrukce, osazení oken, dveří, vypínačů... Ano vím, že článek je poměrně dlouhý, ale mým záměrem je předat Vám co nejtransparentněji co nejvíce informací. Chci získat Vaši důvěru, nechci nic zakrývat, proto i autentické fotografie, před jejichž pořízením se neuklízelo. Proto občas i hromádka pilin, či nějaké to nářadí...

Co se děje s vybranou surovinou a jak řešíme celou stavbu?

I schodiště ve srubu musí být stejné konstrukce jako celý dům. Zde se přiznám k úpravě, které se může pečlivý čtenář všimnout. Prostředkem schodiště visel dolů kabel od kompresoru..., to jsem uznal jako opravdu rušivé a proto byl vyretušován. Piliny na schodnicích jsem nechal. Mimo masivní konstrukce schodiště upozorňuji i na citlivé zpracování vypínače osvětlení a použitý design jeho strojku. Na fotografii je vidět i uložení sloupu držícího podestu schodiště a horní rameno - toto provedení je záměrné a má souvislost právě se sedáním celé stavby - uložení schodiště je třeba průběžně upravovat. 

 

Co se děje s vybranou surovinou a jak řešíme celou stavbu?

Zde je jedno z variantních řešení osvětlení umístěné do stropu srubu. Opět upozorňuji na použitý materiál korespondující s ostatní konstrukcí. 

Co se děje s vybranou surovinou a jak řešíme celou stavbu?

Zde malá ochutnávka sladění podlahy, okna, dveří na terasu a stropu s instalovaným osvětlením. Opět se snažím títmo snímkem odpovědět na řešení napojení oken a dveří do srubové konstrukce a také příklad řešení podlahy. 

 

A skočíme ještě ven a budeme téměř u  konce s prezentací práce. Přiznejme si, že nemůžuukázat úplně všechno! Konkurence nespí. Jsme však přesvědčeni, že tato otevřenost je dostatečná a vypovídá tak o řemeslné zručnosti a pečlivosti.

Co se děje s vybranou surovinou a jak řešíme celou stavbu?

Jsme tedy venku před budoucím srubem - takto probíhá výstavba, vše přesně "pasuje". Opět se zmíním o připravenosti konstrukce na usazení oken - právě proto je zde tento snímek. 

Ještě než opustím tuto část tohoto webu, musím Vás seznámit s ochrannými prostředky, oleji vosky a laky, které používám na ochranu celého domu. Pro tuto část stavby srubů používám osvědčené výrobky značky Kreidezeit. S jejich produktovou řadou a ostatními podrobnostmi se můžete seznámit na jejich webových stránkách dostupných prostřednictvím odkazu v následujícím logu.

Co se děje s vybranou surovinou a jak řešíme celou stavbu?

Bylo by falešnou pýchou nepřiznat, že povrchovou úpravu srubů pro nás dělá jiná firma, kterou je Pavel EHL - malby a nátěry. Dnešní pokrok v technologiích povrchové a hloubkové ochrany dřeva, nelze kvalitně postihnout v rámci mé odbornosti a proto tuto ryze odbornou činnost přenecháváme námi prověřené firmě. Jejich nabídku a prezentaci naleznete v tomto odkazu.  

Co se děje s vybranou surovinou a jak řešíme celou stavbu? 

 

Co se děje s vybranou surovinou a jak řešíme celou stavbu?Na základní ochranu veškerých dřevěných částí srubu používám  přípravky dodávané společností Metrum Přerov. Provádím důkladnou dvoustupňovou ochranu jednak proti  dřevokazným houbám, plísním a hmyzu METROSAN Profi a v druhém kroku provádím ochranu proti zamodrání dřeva přípravkem stejné firmy s názvem METROSAN Blue.

 

 

 

 

 

Vnitřní nátěry - pro dokonalou ochranu dřeva používám napouštěcí olej uvedené značky, který má vysokou pronikavost do sktruktury dřeva a po tomto napuštění nanášíme přírodní Co se děje s vybranou surovinou a jak řešíme celou stavbu?vosk, který svým složením garantuje ekologičnost a příjemný vzhled dřeva - díky jemným tónům nádherně spoluje celý interiér srubu.

 

Na vnější povrch domu nanáším nejdříve podkladové napouštěcí oleje a pak pokračuji olejovou lazurou - vše Kreidezeit. Konečná povrchová úprava se dělá dle rozhodnutí stavebníka - je potřeba vybrat odstín konečné úpravy dle vzorníku dodavatele olejové lazury. Na aktuální vzorník odstínů dodavatele se podívejte prostřednictvím tohoto odkazu

 

 

Co se děje s vybranou surovinou a jak řešíme celou stavbu?

Tady je vidět vchod do srubu - jedná se o téměř dokončenou práci s povrchovou úpravu zmíněnými materiály. Hodnocení ponecháme na Vás. 

 

Tolik tedy základní představení práce na srubovém domu. Je spoustu dalších pracovních detailů, které však přesahují rámec této webové prezentace. V dalších sekcí těchto webových stránek nabízím další informace spojené s výstavbou srubového domu a ve fotogalerii představuji soubor fotografií několika námi realizovaných staveb. Tato fotogalerie nebude nikdy úplná, neboť prezentace jednotlivých domů je vázána na souhlas majitelů, kdy ne každý chce svůj dům prezentovat před celým světem. Toto přání respektuji a doufáme, že Vy jej taktéž pochopíte. 

Nesmím na závěr zapomenout na připomenutí toho, že nabízím, skoro by se dalo říct, že požaduji, aby nás budoucí majitel námi zpracovávaného srubu navštívil při přípravě srubu na naší pracovní ploše, aby mohl sledovat průběh prací a konzultovat své připomínky a současně získla maximum informací o svém budoucím domu. Nechci, aby stavebník byl odtržen od zásadní fáze výstavby, naopak budu velice rádi za jeho spoluúčast při přípravě stavby.